YAYASAN

Periode 2019 - 2024

KETUA PEMBINA
Hendra Irawan

 

PENASEHAT
Ronald Stride

Shanti L. Poesposoetjipto

 

ANGGOTA PEMBINA

Dr. Bernadette Tan
Prof. Dr. Bambang Sugiharto
Dr. Djoni Toat, S.H., M.H.
Jeffrey Budiman
Lily Efferin
Jim Supangkat
Drs. Sunaryo
IpongWitono
Aat Soeratin
Frances Bowen Affandy
Prof. Sawitri S.
Addie MS

Eddy Sugiri, Honorary Member

Dr. Tan Siauw Koan, Honorary Member

Ella SA, Honorary MemberOPERASIONAL

KETUA PENGURUS
Airin Efferin

 

WAKIL KETUA PENGURUS
Fauzie Wiriadisastra

 

KEUANGAN
Ronny Gunawan

 

HUMAS
Kenny Dewi Kaniasari

 

SEKRETARIAT & ADMINISTRASI
Fatmawati Djunaidi
Ardea Rema Sikhar
Hanna Agustina

 

MANAJER PERSONALIA
Angelia Sande Lilingan

 

PUSTAKAWAN
Kurnia Adi Widyawan